Foreign Nominations

SN Name Office Subject Country Duration
1 श्री राजकुमार अधिकारी त्रि.बि.स्थल भन्सार Workshop for A-CIP Coordinators बेल्जियम 2020/02/17 - 2020/02/19
2 श्री मुक्तिराम आचार्य भन्सार विभाग Workshop for A-CIP Coordinators बेल्जियम 2020/02/17 - 2020/02/19
3 श्री लेखनाथ खतिवडा भन्सार विभाग WDXRF equipment सञ्चालन सम्बन्धी तालिम भारत 2019/12/22 - 2019/12/27
4 श्री मनोजनिधि वाग्ले भन्सार विभाग WDXRF equipment सञ्चालन सम्बन्धी तालिम भारत 2019/12/22 - 2019/12/27
5 श्री रामचन्द्र शर्मा ढकाल सत्ती भन्सार कार्यालय South Asia Subregional Economic Cooperation (SASED) Customs Administrations on Trade Facilitation Measure Customs Cooperation भारत 2019/12/17 - 2019/12/18
6 श्री युनेश प्रताप सिंह भन्सार विभाग South Asia Subregional Economic Cooperation (SASED) Customs Administrations on Trade Facilitation Measure Customs Cooperation भारत 2019/12/17 - 2019/12/18
7 श्री शिशिर घिमिरे भन्सार विभाग "Raising Awareness on the Development of Regional Cooperation and Strategy in the Context of Authorized Economic Operations (AEO)" जापान 2019/12/16 - 2019/12/20
8 श्री सुमन दाहाल भन्सार विभाग Electronic Cargo Tracking System (ECTS) सम्बन्धी अध्ययन भ्रमणमा सहभागी हुन भारत 2019/12/12 - 2019/12/20
9 श्री नवराज चौलागाई भन्सार विभाग Case Meeting of Project Chain मलेशिया 2019/12/10 - 2019/12/12
10 श्री सुमन दाहाल भन्सार विभाग ASYCUDA प्रणालीसँग सम्बन्धित आगामी कार्ययोजनाको बारेमा छलफल हुने Country Visit in Conjunction विषयक कार्यक्रममा सहभागि हुन मलेशिया 2019/12/04 - 2019/12/06
11 श्री सुमित गुप्ता सिरहा भन्सार कार्यालय Seminar on Tax Administration for Nepal चीन 2019/12/03 - 2019/12/12
12 श्री प्रमोद दास सुनसरी भन्सार कार्यालय Seminar on Tax Administration for Nepal चीन 2019/12/03 - 2019/12/12
13 श्री ओपेन्द्र बहादुर हमाल राजापुर भन्सार कार्यालय Seminar on Tax Administration for Nepal चीन 2019/12/03 - 2019/12/12
14 श्री चमन प्रसाद ढकाल भन्सार विभाग Seminar on Tax Administration for Nepal चीन 2019/12/03 - 2019/12/12
15 श्री सरस्वती कार्की भन्सार जाँचपास परीक्षण कार्यालय Seminar on Tax Administration for Nepal चीन 2019/12/03 - 2019/12/12
16 श्री मोहनराज भट्ट भन्सार विभाग United Nations Conference on Trade And Development (UNCATAD), ASYCUDA Regional Office For Asia and the Pacific, मलेशिया 2019/12/02 - 2019/12/06
17 श्री सन्तोष यादव भन्सार विभाग United Nations Conference on Trade And Development (UNCATAD), ASYCUDA Regional Office For Asia and the Pacific, मलेशिया 2019/12/02 - 2019/12/06
18 श्री मोहन खजुम चोङ्गवाङ भन्सार विभाग United Nations Conference on Trade And Development (UNCATAD), ASYCUDA Regional Office For Asia and the Pacific, मलेशिया 2019/11/25 - 2019/12/06
19 मो. रहीम अन्सारी भन्सार विभाग United Nations Conference on Trade And Development (UNCATAD), ASYCUDA Regional Office For Asia and the Pacific, मलेशिया 2019/11/25 - 2019/12/06
20 श्री प्रकाश पुडासैनी विराटनगर भन्सार United Nations Conference on Trade And Development (UNCATAD), ASYCUDA Regional Office For Asia and the Pacific, मलेशिया 2019/11/25 - 2019/12/06

Page 1 of 12 : 1 2 3 4 5 6 7 ... 11 12 Next Last