Foreign Nominations

SN Name Office Subject Country Duration
1 मनोज निधि वाग्ले भन्सार विभाग Shimadzu Asia Pacific Lab. And Customs Lab. Of ministry of Home affair Singapore Trading Programme सिङ्गापुर 2018/02/26 - 2018/03/02
2 जगदिश रेग्मी भन्सार विभाग Shimadzu Asia Pacific Lab. And Customs Lab. Of ministry of Home affair Singapore Trading Programme सिङ्गापुर 2018/02/26 - 2018/03/02
3 श्रीकृष्ण नेपाल भन्सार विभाग ICP सम्बन्धी Project Steering Committee को बैठकमा सहभागी हुन भारत 2018/02/18 - 2018/02/18
4 मुक्तिराम आचार्य भन्सार विभाग Workshop for the WCO Asia/Pacific Region on Authorized Economic Operators and Mutual Recognition Arrangements/Agreements दक्षिण कोरिया 2018/02/05 - 2018/02/09
5 श्रीकृष्ण नेपाल भन्सार विभाग ASYCUDA World Project-HNPW 2018 स्विटजरल्याण्ड 2018/02/05 - 2018/02/09
6 अनन्त तिमिल्सेना विराटनगर भन्सार कार्यालय Workshop on HS Classification For Nepal जापान 2018/01/15 - 2018/01/19
7 गोपाल प्रसाद खत्री भन्सार विभाग Workshop on HS Classification For Nepal जापान 2018/01/15 - 2018/01/19
8 सन्तोष यादव वीरगन्ज भन्सार कार्यालय Workshop on HS Classification For Nepal जापान 2018/01/15 - 2018/01/19
9 सुशील प्रसाद शर्मा पौडेल भन्सार विभाग Workshop on HS Classification For Nepal जापान 2018/01/15 - 2018/01/19
10 मदन दाहाल कन्चनपुर भन्सार कार्यालय Workshop on HS Classification For Nepal जापान 2018/01/15 - 2018/01/19
11 विनोदशरण आचार्य भन्सार विभाग Workshop on HS Classification For Nepal जापान 2018/01/15 - 2018/01/19
12 शिव प्रसाद भणडारी भन्सार विभाग Workshop on HS Classification For Nepal जापान 2018/01/15 - 2018/01/19
13 भीम प्रसाद अधिकारी भन्सार विभाग Workshop on HS Classification For Nepal जापान 2018/01/15 - 2018/01/19
14 ज्ञानेन्द्रराज ढकाल भन्सार विभाग Workshop on HS Classification For Nepal जापान 2018/01/15 - 2018/01/19
15 देवी प्रसाद भण्डारी भन्सार विभाग Workshop on HS Classification For Nepal जापान 2018/01/15 - 2018/01/19
16 श्रीकृष्ण नेपाल भन्सार विभाग PMF Course अध्ययन कार्यक्रममा सहभागी हुन अमेरिका 2018/01/14 - 2018/01/19
17 लावण्य कुमार ढकाल भन्सार विभाग Phased Implementation of the BBIN Motor Vehicle Agreement भारत 2018/01/10 - 2018/01/11
18 श्री टंक प्रसाद पाण्डेय भन्सार विभाग Invitation to Meeting with World Customs Organization and Asian Development Bank थाइल्याण्ड 2018/01/01 - 2018/11/01
19 मुक्तिराम आचार्य भन्सार विभाग ASSEC Customs Subgroup Subregional Project 3-Instotutionalize regular border meeting between/among the customs Authorities at major border crossing point भारत 2017/12/17 - 2017/12/17
20 किरण शर्मा भन्सार विभाग ASSEC Customs Subgroup Subregional Project 3-Instotutionalize regular border meeting between/among the customs Authorities at major border crossing point भारत 2017/12/15 - 2017/12/15

Page 10 of 12 : First Previous 1 2 ... 6 7 8 9 10 11 12 Next Last