Foreign Nominations

SN Name Office Subject Country Duration
1 श्री मोहन खजुम चोङवाङ भन्सार विभाग Invitation to Meeting with World Customs Organization and Asian Development Bank थाइल्याण्ड 2018/10/25 - 2018/10/25
2 अम्बिका के.सी. भन्सार विभाग Security and Strategic Trade Management Academy अमेरिका 2018/10/15 - 2018/10/26
3 देवी प्रसाद भण्डारी भन्सार विभाग Security and Strategic Trade Management Academy अमेरिका 2018/10/15 - 2018/10/26
4 श्री ध्रुवराज विश्वकर्मा त्रि.बि.स्थल भ. का. The CBCTI Experts Workshop on FTA for Asia Pacific Customs Officials दक्षिण कोरिया 2018/10/15 - 2018/10/24
5 श्री अम्बिका के.सी. भन्सार विभाग Global security Conference बेल्जियम 2018/10/02 - 2018/10/04
6 विकास कुमार सुख्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालय UNODE-WCO Container Control Programme: Work study Visit for Nepalese Customs Officials बोस्निया र हेर्जेगोभिना 2018/09/17 - 2018/09/22
7 प्रकाश पोखरेल वीरगज भन्सार कार्यालय UNODE-WCO Container Control Programme: Work study Visit for Nepalese Customs Officials बोस्निया र हेर्जेगोभिना 2018/09/17 - 2018/09/22
8 गणेश प्रसाद पौडेल जलेश्वर भन्सार कार्यालय UNODE-WCO Container Control Programme: Work study Visit for Nepalese Customs Officials बोस्निया र हेर्जेगोभिना 2018/09/17 - 2018/09/22
9 पुण्यबिक्रम खड्का कृष्णनगर भन्सार कार्यालय UNODE-WCO Container Control Programme: Work study Visit for Nepalese Customs Officials बोस्निया र हेर्जेगोभिना 2018/09/17 - 2018/09/22
10 श्याम प्रसाद भण्डारी त्रि.बि.स्थल भन्सार कार्यालय UNODE-WCO Container Control Programme: Work study Visit for Nepalese Customs Officials बोस्निया र हेर्जेगोभिना 2018/09/17 - 2018/09/22
11 श्री तोयम राया भन्सार विभाग WCO Asia Pacific Regional Workshop of Frontline Border Capability Against Terrorist Treats अष्ट्रेलिया 2018/09/17 - 2018/09/21
12 श्री ज्ञानेन्द्रराज ढकाल भन्सार विभाग Master Plan on Bimstec Transport Connectivity थाइल्याण्ड 2018/09/17 - 2018/09/18
13 श्री कृष्ण बहादुर बस्नेत तातोपानी भन्सार कार्यालय 31st Annual Boarder Meeting चिन 2018/09/15 - 2018/09/21
14 श्री गोपाल कोइराला रसुवा भन्सार कार्यालय 31st Annual Boarder Meeting चिन 2018/09/15 - 2018/09/21
15 श्री शिव प्रसाद भण्डारी भन्सार विभाग 31st Annual Boarder Meeting चिन 2018/09/15 - 2018/09/21
16 श्री देवी प्रसाद शर्मा अर्थ मन्त्रालय 31st Annual Boarder Meeting चिन 2018/09/15 - 2018/09/21
17 श्री मनमाया भट्टराई पंगेनी भन्सार विभाग 31st Annual Boarder Meeting चिन 2018/09/15 - 2018/09/21
18 मुक्तिराम आचार्य भन्सार विभाग SASEC, Customs Administration को Authorized Operators विषयक कार्यक्रममा सहभागि हुन भारत 2018/09/12 - 2018/09/14
19 देवी प्रसाद भण्डारी भन्सार विभाग SASEC, Customs Administration को Authorized Operators विषयक कार्यक्रममा सहभागि हुन भारत 2018/09/12 - 2018/09/14
20 भिम प्रसाद अधिकारी भन्सार विभाग SASEC, Customs Administration को Authorized Operators विषयक कार्यक्रममा सहभागि हुन भारत 2018/09/12 - 2018/09/14

Page 6 of 12 : First Previous 1 2 ... 4 5 6 7 8 ... 11 12 Next Last