All Notices

SN Date Category News/Notice
1 2020-02-11 Notice नविकरण भएको एजेन्टहरुको विवरण
2 2020-02-02 Notice List of documents required in Importation and Exportation
3 2020-01-14 Notice WCO-Japan Career Development Programme 2020-2021
4 2019-12-09 Notice DOC Commitement in Anti-corruption and Integrity Promotion
5 2019-06-17 Notice Scholarship Program on Strategeic Management and Intellectual property Rights (IPR)
6 2019-06-14 Notice MRP मूल्य प्रकाशित गरिएको सम्वन्धमा
7 2019-03-06 Notice WCO's leadership and Management Development Programme
8 2019-02-15 Notice विवरण अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धमा।
9 2019-02-13 Notice सेवाकालिन प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी मनोनयन सम्बन्धमा
10 2019-02-10 Notice प्रस्तावित भन्सार ऐन २०७५ को मस्यौदा
11 2018-12-11 Notice World Customs Organization Scholarship NOTICE
12 2018-12-09 Notice शाेधपत्र लेखन एवम् कार्यालय अावद्धता अध्ययन (Thesis writing and Internship) लेखनका लागि सहयाेग कार्यक्रम सम्बन्धि सूचना
13 2018-11-28 Notice Cancellation of Procurement Activities
14 2018-07-09 Notice विदेशबाट फर्केका यात्रुले ल्याउने सुन सम्बन्धी सूचना
15 2018-06-17 Notice Notice Ammendment (2075/03/03)
16 2018-06-17 Notice Notice for Exim Code Renew (2075/03/03)
17 2018-06-17 Notice भन्सार विभाग आर्थिक प्रशासन शाखाको सूचना (मितिः२०७५/०३/०३)
18 2018-03-27 Notice भन्सार उप-समितिको सूचना २०७४।१२।१३
19 2018-04-20 Notice मेची भन्सार कार्यालयकाे सवारी साधन लिलाम सम्बन्धि सूचना
20 2018-03-27 Notice भन्सार उप-समितिको सूचना २०७४।१२।१३

Page 1 of 2 : 1 2 Next Last