कार्यालयहरु

सम्पर्क

भन्सार विभाग

त्रिपुरेश्वर, काठमाडौँ

फोन नं. : ०१-४११७२२५

फ्याक्सः ४११७२१८

इमेल: csd@customs.gov.np

 

महा-निर्देशकहरु

पद

नाम

कार्य सुरुवात 

कार्य समाप्त

निर्देशक

देवेन्द्र प्रसाद उपाध्य

२०१८

२०२१

निर्देशक

नयन राज पाण्डे

२०२१

२०२२

निर्देशक

शिवशम्शेर राणा

२०२२

२०२३

निर्देशक

पि बि बिष्ट

२०२३

२०२४

निर्देशक

शिवशम्शेर राणा

२०२४

२०२६

निर्देशक

सुरेश चन्द्र लाखे

२०२६

२०२७

का. मू.निर्देशक

दुर्गा प्रसाद पाण्डे

२०२७

२०३६

का. मू.  महानिर्देशक

कबी केशरी बस्नेत

२०३६

२०३७

 महानिर्देशक

मधुसुधन ढकाल

२०३७

२०३८

महानिर्देशक

भक्त बहादुर कोइराला

२०३८

२०३९

महानिर्देशक

हेमराज ज्ञवाली

२०३९

२०४२

महानिर्देशक

धन बहादुर शाही

२०४२

२०४५ कार्तिक

महानिर्देशक

मोहन देव पन्त

२०४५ मङ्शिर

२०४७ श्रावण

महानिर्देशक

शम्भु प्रसाद खनाल

२०४७ श्रावण

२०४८ कार्तिक

महानिर्देशक

पदम प्रसाद पोखरेल

२०४८ कार्तिक

२०५१ अशोज

महानिर्देशक

लोकमानसिंह कार्की

२०५१ अशोज

२०५१ माघ

का. मू. महानिर्देशक

नुतन राज श्रेष्ठ

२०५१ माघ

२०५२ अशोज

का. मू. महानिर्देशक

लोकमानसिंह कार्की

२०५२ अशोज

२०५४ चैत्र

महानिर्देशक

नुतन राज श्रेष्ठ

०८/०१/२०५४

०८/०१/२०५५

का. मू. महानिर्देशक

टिका दुत्त निरौल

१२/०५/२०५५

१२/०५/२०५५

महानिर्देशक

बन्सिधर घिमिरे

२०/५/२०५५

३०/१२/२०५७

महानिर्देशक

माधव प्रसाद घिमिरे

०९/०१/२०५८

२५/१/२०५९

महानिर्देशक

रामचन्द्रमान सिंह

०१/०४/२०५९

०७/०४/२०६०

महानिर्देशक

कृष्ण हरी बस्कोटा  

०८/०८/२०६०

१६/६/२०६२

महानिर्देशक

चन्दी प्रसाद दाहाल

३०/६/२०६२

०४/११/२०६२

का. मू. महानिर्देशक

बाल गोबिन्द बिष्ट

०५/११/२०६२

३१/३/२०६४

महानिर्देशक

लक्ष्मण  कुमार पोखरेल

१५/४/२०६४

१८/६/२०६५

महानिर्देशक

बोधराज निरौल

१९/६/२०६५

०१/१२/२०६६

महानिर्देशक

नवराज भण्डारी

०२/१२/२०६६

१४/१२/२०६७

महानिर्देशक

 टण्क मणी शर्मा

१४/१२/२०६७

०६/०८/२०६८

महानिर्देशक

रण बहादुर श्रेष्ठ

१२/०८/२०६८

२५/१/२०६९

महानिर्देशक

मुक्ती नारायण पौडेल

२५/१/२०६९

०८/०४/२०७०

महानिर्देशक

सुर्य प्रसाद आचार्य

०९/०४/२०७०

७/९/२०७१

महानिर्देशक

शिशिर कुमार ढुंगाना

७/९/२०७१

२१/१०/२०७३

महानिर्देशक

रामशरण चिमोरिया

८/११/२०७३

१८/०७/२०७४

महानिर्देशक

जगदिश रेग्मी

२९/०७/२०७३

२२/१२/२०७४

महानिर्देशक

तोयम राया

२७/१२/२०७४  २०७६

महानिर्देशक

रामेश्वर दंगाल

२०७६ १६/०५/२०७६

महानिर्देशक

सुमन दाहाल

१७/०५/२०७६ आजसम्म