कार्यालयहरु

सम्पर्क

भन्सार विभाग

त्रिपुरेश्वर, काठमाडौँ

फोन नं. : ०१-४११७२२५

फ्याक्सः ४११७२१८

इमेल: csd@customs.gov.np

 

वैदेशिक मनोनयन

क्र.सं. नाम र पद कार्यालय विषय देश अवधि
श्री राजकुमार अधिकारी त्रि.बि.स्थल भन्सार Workshop for A-CIP Coordinators बेल्जियम २०२०/०२/१७ - २०२०/०२/१९
श्री मुक्तिराम आचार्य भन्सार विभाग Workshop for A-CIP Coordinators बेल्जियम २०२०/०२/१७ - २०२०/०२/१९
श्री लेखनाथ खतिवडा भन्सार विभाग WDXRF equipment सञ्चालन सम्बन्धी तालिम भारत २०१९/१२/२२ - २०१९/१२/२७
श्री मनोजनिधि वाग्ले भन्सार विभाग WDXRF equipment सञ्चालन सम्बन्धी तालिम भारत २०१९/१२/२२ - २०१९/१२/२७
श्री रामचन्द्र शर्मा ढकाल सत्ती भन्सार कार्यालय South Asia Subregional Economic Cooperation (SASED) Customs Administrations on Trade Facilitation Measure Customs Cooperation भारत २०१९/१२/१७ - २०१९/१२/१८
श्री युनेश प्रताप सिंह भन्सार विभाग South Asia Subregional Economic Cooperation (SASED) Customs Administrations on Trade Facilitation Measure Customs Cooperation भारत २०१९/१२/१७ - २०१९/१२/१८
श्री शिशिर घिमिरे भन्सार विभाग "Raising Awareness on the Development of Regional Cooperation and Strategy in the Context of Authorized Economic Operations (AEO)" जापान २०१९/१२/१६ - २०१९/१२/२०
श्री सुमन दाहाल भन्सार विभाग Electronic Cargo Tracking System (ECTS) सम्बन्धी अध्ययन भ्रमणमा सहभागी हुन भारत २०१९/१२/१२ - २०१९/१२/२०
श्री नवराज चौलागाई भन्सार विभाग Case Meeting of Project Chain मलेशिया २०१९/१२/१० - २०१९/१२/१२
१० श्री सुमन दाहाल भन्सार विभाग ASYCUDA प्रणालीसँग सम्बन्धित आगामी कार्ययोजनाको बारेमा छलफल हुने Country Visit in Conjunction विषयक कार्यक्रममा सहभागि हुन मलेशिया २०१९/१२/०४ - २०१९/१२/०६
११ श्री सुमित गुप्ता सिरहा भन्सार कार्यालय Seminar on Tax Administration for Nepal चीन २०१९/१२/०३ - २०१९/१२/१२
१२ श्री प्रमोद दास सुनसरी भन्सार कार्यालय Seminar on Tax Administration for Nepal चीन २०१९/१२/०३ - २०१९/१२/१२
१३ श्री ओपेन्द्र बहादुर हमाल राजापुर भन्सार कार्यालय Seminar on Tax Administration for Nepal चीन २०१९/१२/०३ - २०१९/१२/१२
१४ श्री चमन प्रसाद ढकाल भन्सार विभाग Seminar on Tax Administration for Nepal चीन २०१९/१२/०३ - २०१९/१२/१२
१५ श्री सरस्वती कार्की भन्सार जाँचपास परीक्षण कार्यालय Seminar on Tax Administration for Nepal चीन २०१९/१२/०३ - २०१९/१२/१२
१६ श्री मोहनराज भट्ट भन्सार विभाग United Nations Conference on Trade And Development (UNCATAD), ASYCUDA Regional Office For Asia and the Pacific, मलेशिया २०१९/१२/०२ - २०१९/१२/०६
१७ श्री सन्तोष यादव भन्सार विभाग United Nations Conference on Trade And Development (UNCATAD), ASYCUDA Regional Office For Asia and the Pacific, मलेशिया २०१९/१२/०२ - २०१९/१२/०६
१८ श्री मोहन खजुम चोङ्गवाङ भन्सार विभाग United Nations Conference on Trade And Development (UNCATAD), ASYCUDA Regional Office For Asia and the Pacific, मलेशिया २०१९/११/२५ - २०१९/१२/०६
१९ मो. रहीम अन्सारी भन्सार विभाग United Nations Conference on Trade And Development (UNCATAD), ASYCUDA Regional Office For Asia and the Pacific, मलेशिया २०१९/११/२५ - २०१९/१२/०६
२० श्री प्रकाश पुडासैनी विराटनगर भन्सार United Nations Conference on Trade And Development (UNCATAD), ASYCUDA Regional Office For Asia and the Pacific, मलेशिया २०१९/११/२५ - २०१९/१२/०६

Page 1 of 12 : 1 2 3 4 5 6 7 ... 11 12 Next Last