कार्यालयहरु

सम्पर्क

भन्सार विभाग

त्रिपुरेश्वर, काठमाडौँ

फोन नं. : ०१-४११७२२५

फ्याक्सः ४११७२१८

इमेल: csd@customs.gov.np

 

वैदेशिक मनोनयन

क्र.सं. नाम र पद कार्यालय विषय देश अवधि
श्री मोहन खजुम चोङवाङ भन्सार विभाग Invitation to Meeting with World Customs Organization and Asian Development Bank थाइल्याण्ड २०१८/१०/२५ - २०१८/१०/२५
अम्बिका के.सी. भन्सार विभाग Security and Strategic Trade Management Academy अमेरिका २०१८/१०/१५ - २०१८/१०/२६
देवी प्रसाद भण्डारी भन्सार विभाग Security and Strategic Trade Management Academy अमेरिका २०१८/१०/१५ - २०१८/१०/२६
श्री ध्रुवराज विश्वकर्मा त्रि.बि.स्थल भ. का. The CBCTI Experts Workshop on FTA for Asia Pacific Customs Officials दक्षिण कोरिया २०१८/१०/१५ - २०१८/१०/२४
श्री अम्बिका के.सी. भन्सार विभाग Global security Conference बेल्जियम २०१८/१०/०२ - २०१८/१०/०४
विकास कुमार सुख्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालय UNODE-WCO Container Control Programme: Work study Visit for Nepalese Customs Officials बोस्निया र हेर्जेगोभिना २०१८/०९/१७ - २०१८/०९/२२
प्रकाश पोखरेल वीरगज भन्सार कार्यालय UNODE-WCO Container Control Programme: Work study Visit for Nepalese Customs Officials बोस्निया र हेर्जेगोभिना २०१८/०९/१७ - २०१८/०९/२२
गणेश प्रसाद पौडेल जलेश्वर भन्सार कार्यालय UNODE-WCO Container Control Programme: Work study Visit for Nepalese Customs Officials बोस्निया र हेर्जेगोभिना २०१८/०९/१७ - २०१८/०९/२२
पुण्यबिक्रम खड्का कृष्णनगर भन्सार कार्यालय UNODE-WCO Container Control Programme: Work study Visit for Nepalese Customs Officials बोस्निया र हेर्जेगोभिना २०१८/०९/१७ - २०१८/०९/२२
१० श्याम प्रसाद भण्डारी त्रि.बि.स्थल भन्सार कार्यालय UNODE-WCO Container Control Programme: Work study Visit for Nepalese Customs Officials बोस्निया र हेर्जेगोभिना २०१८/०९/१७ - २०१८/०९/२२
११ श्री तोयम राया भन्सार विभाग WCO Asia Pacific Regional Workshop of Frontline Border Capability Against Terrorist Treats अष्ट्रेलिया २०१८/०९/१७ - २०१८/०९/२१
१२ श्री ज्ञानेन्द्रराज ढकाल भन्सार विभाग Master Plan on Bimstec Transport Connectivity थाइल्याण्ड २०१८/०९/१७ - २०१८/०९/१८
१३ श्री कृष्ण बहादुर बस्नेत तातोपानी भन्सार कार्यालय 31st Annual Boarder Meeting चिन २०१८/०९/१५ - २०१८/०९/२१
१४ श्री गोपाल कोइराला रसुवा भन्सार कार्यालय 31st Annual Boarder Meeting चिन २०१८/०९/१५ - २०१८/०९/२१
१५ श्री शिव प्रसाद भण्डारी भन्सार विभाग 31st Annual Boarder Meeting चिन २०१८/०९/१५ - २०१८/०९/२१
१६ श्री देवी प्रसाद शर्मा अर्थ मन्त्रालय 31st Annual Boarder Meeting चिन २०१८/०९/१५ - २०१८/०९/२१
१७ श्री मनमाया भट्टराई पंगेनी भन्सार विभाग 31st Annual Boarder Meeting चिन २०१८/०९/१५ - २०१८/०९/२१
१८ मुक्तिराम आचार्य भन्सार विभाग SASEC, Customs Administration को Authorized Operators विषयक कार्यक्रममा सहभागि हुन भारत २०१८/०९/१२ - २०१८/०९/१४
१९ देवी प्रसाद भण्डारी भन्सार विभाग SASEC, Customs Administration को Authorized Operators विषयक कार्यक्रममा सहभागि हुन भारत २०१८/०९/१२ - २०१८/०९/१४
२० भिम प्रसाद अधिकारी भन्सार विभाग SASEC, Customs Administration को Authorized Operators विषयक कार्यक्रममा सहभागि हुन भारत २०१८/०९/१२ - २०१८/०९/१४

Page 6 of 12 : First Previous 1 2 ... 4 5 6 7 8 ... 11 12 Next Last