कार्यालयहरु

सम्पर्क

भन्सार विभाग

त्रिपुरेश्वर, काठमाडौँ

फोन नं. : ०१-४११७२२५

फ्याक्सः ४११७२१८

इमेल: csd@customs.gov.np

 


सूचनाखोज्नु भएको पेज अहिले निर्माणको क्रममा रहेको छ वा यस साइटमा उपलब्ध छैन ।