कार्यालयहरु

सम्पर्क

भन्सार विभाग

त्रिपुरेश्वर, काठमाडौँ

फोन नं. : ०१-४११७२२५

फ्याक्सः ४११७२१८

इमेल: csd@customs.gov.np

 

सूचना अधिकारी

शिशिर घिमिरे

शिशिर घिमिरे

निर्देशक

०१-४११७२१५,०१-४११७२१६,०१-४११७२६ Ext: २१५

९८५११६१५६६