कार्यालयहरु

सम्पर्क

भन्सार विभाग

त्रिपुरेश्वर, काठमाडौँ

फोन नं. : ०१-४११७२२५

फ्याक्सः ४११७२१८

इमेल: csd@customs.gov.np

 

सबै टेण्डर सूचनाहरु

क्र.सं. प्रकाशित मिति वर्गीकरण सूचना/समाचार
२०७७-०१-२५ Tender Notice बोलपत्रको मान्य अवधि बढाउने सम्बन्धमा।
२०७६-०७-२१ Tender Notice मदिराजन्य पदार्थ लिलाम सम्बन्धी सूचना
२०७६-१०-०३ Tender Notice सुर्तीजन्य पदार्थको लिलाम सम्बन्धी सूचना - २०७६।०९।२८
२०७६-०९-१० Tender Notice लिलाम सम्बन्धी सूचना २०७६।०९।०९
२०७६-०५-०१ Tender Notice ठाँडी भन्सार कार्यालयको सूचना
२०७६-०३-१८ Tender Notice सवारी/ढुवानी साधनहरुको लिलाम बिक्रिको सूचना
२०७६-०३-१० Tender Notice सुरक्षाा गार्ड सेवा करारमा लिदा सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान संशाेधन सम्बन्धी सूचना
२०७६-०३-०५ Tender Notice कम्पनी वा आधिकारीक बिक्रेताको सूची दर्ता गर्ने सम्बन्धमा।
२०७६-०२-३० Tender Notice सुरक्षाा गार्ड र सरसफाईको सेवा करारमा लिने सिलबन्दी दरभाउ प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना
१० २०७६-०१-३० Tender Notice भैरहवा भन्सार कार्यालयको सवारी साधन लिलामको बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना
११ २०७५-०५-०५ Tender Notice मसलन्द मालसामानहरु आपूर्ति गर्ने बोलपत्र
१२ २०७५-०५-०५ Tender Notice चमेना गृह सञ्चालनको लागि बोलपत्र आव्हान
१३ २०७५-०३-१२ Tender Notice Re-request for Expression of Interest 3rd Notice 26Jun2018
१४ २०७५-०३-१२ Tender Notice Technical Review for Second Stage Bid Evaluation of NNSW
१५ २०७३-१२-२१ Tender Notice Bidding Notice - Supply, Delivery and Installation of UV-Visible Spectrophotometer